Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là gì? Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện việc miễn thị thực trong thời hạn giá

event_note
close

Thẻ tạm trú là gì? Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người nước ngoài thể hiện việc miễn thị thực trong thời hạn giá

folder_open Thẻ tạm trú
Read more